เมทัลชีทเชียงราย

PANEL RIB (ลอนฝ้าเพดาน/ผนัง)

ตัวอย่างลอนฝ้าพดาน/ผนัง

ลอนฝ้าผนัง เป็นลอนที่ใช้ในการตกแต่งให้สวยงาม เพราะมีลกัษณะเป็นลอนเล็ก สามารถมใช้ใน

งานตกแต่งภายในและภายนอกได้ด้วย เช่นใช้แทนฝ้าแบบเดิม จะทำให้แข็งแรงกว่าฝ้าปกติ โดนน้ำไม่เป็นเชื้อราเหมือนกับแผ่นฝ่าทั่วไป ส่วนงานใช้ภายนอกก็มักจะใช้ร่วมกับแแผ่นเมทัลชีทลอนมาตรฐาน ใช้เป็นไซดิ้งปิดข้างหรือปิดหน้าจั่ว

ลอนฝ้าเพดาน/ผนัง

แผ่นเมทัลชีทมาตรฐาน

ลอนฝ้าเพดาน/ผนัง

86 mm

 © 2019 by sermthaimetalsheet ALL RIGHTS RESERVED.