ท้องกระดาษ PVC

ป้องกันความร้อนได้ดี สามารถลดความร้อนของหลังคาได้ 15C-35C

 © 2019 by sermthaimetalsheet ALL RIGHTS RESERVED.