top of page
ผลงานเมทัลชีท โรงเก็บน้ำมัน

โรงเก็บน้ำมัน เชียงของ

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ

-

สถานที่ตั้ง

-

ผลิตภัณฑ์

เมทัลชีท

รูปลอน

760 ลอนมาตรฐาน

สเปคผลิตภัณฑ์

เมทัลชีท สีอลูซิงค์ 

ติดครอบข้างเมทัลชีท สีแดงสด

ขนาดพื้นที่

-

ปี

2019

ผลงานเมทัลชีท โรงเก็บน้ำมัน
ผลงานเมทัลชีท โรงเก็บน้ำมัน
ผลงานเมทัลชีท โรงเก็บน้ำมัน
ผลงานเมทัลชีท โรงเก็บน้ำมัน
ผลงานเมทัลชีท โรงเก็บน้ำมัน
ผลงานเมทัลชีท โรงเก็บน้ำมัน
bottom of page